Storgade 15
4180 Sorø
57830663

Adgang og parkering

Adgangsforhold
Fra smøgen ved siden af biografen er der direkte adgang med kørestol og rollator til biografsalen. Giv blot besked ved ankomst, så åbner vi dørerne.

Toiletter er placeret i nederste foyer med begrænset adgang for dårligt gående.

Hørehæmmede kan have glæde af den installerede teleslynge og/eller den undertekstning på dansk-sprogede film, som biografen af og til kan få leveret. Sidstnævnte annonceres forud.

Ordblinde og synshæmmede kan have glæde af at benytte Subreader, hvor undertekster læses op fra egen mobiltelefon. Læs mere her >>.

Til gavn for alle er der indlagt lys ved trappetrin i salens sider.

Parkering
Der er fri parkering ved Munkevænget bag Victoria Teatret. Derudover er der parkering i Storgade, se kort for nærmere oplysning. Af kortet fremgår, at der i Storgade er 30 minutters parkering på hverdage 9 - 18 samt lørdage 9 - 13. Udenfor disse tidsrum er der ikke tidsbegrænsning. I Storgade findes også handicapparkering.